Inschrijving

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Nationaliteit:
Opmerkingen:


Schrijft zich in als lid van het Centro Hispano Americano te Amersfoort,
en betaalt € 32,50 per persoon of € 45,- per echtpaar per jaar op Bankrekening nummer: NL51 ABNA 024.88.87.092